Рубрика: Քիմիա

Քիմիա

Նյութի որակական բաղադրություն ասելով հասկանում ենք, թե ինչպի՞սի տարից է կազմված նյութը։

օրինկա․ Ջուրը կազմված է

Քանակական բաղադրություն ասելով հասկանում ենք, քանակական ՝

1․ Աոմների թիվը մոլեկուլ է N (H)= 2 ատոմ

N (o)=1 ատոմ

2.Ատոմների զնագվածային հարաբերությունը բարդ նյութերում շ

m (H)= m (O)=2 AR (H)-AR2 (O)=2x 1=16=1:8

3. Ատոմների զնագվածային բաժինները բարդ նյութում․

W(H)=?%

W(O)= ?%

նախ որոշեք ջրի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը

Mr(H20)=2AR(H) +AR(O)=2X1+16=18

W(H)=X—- 2

W(4)=x—-2

18x=2×1

W(H)=2×1/18×100%=11,11%

W(O)=100%-88,89%-11,11%

Рубрика: Ֆիզիկա

Ֆիզիկա

Շփման հետևանքով մարմինները ձեռք են բերում նոր հատկություն՝ բացի տիեզերական ձգողության ուժից այլ ուժով փոխազդելու հատկություն: Այսպիսով՝ տվյալ փորձը ցույց է տալիս, որ գոյություն ունի էլեկտրական լիցքի երկու տեսակ՝ դրական և բացասական, և որ էլեկտրականացած մարմինները տարբեր ձևով են փոխազդում:

Միջուկի պրոտոնների՝  Z թվի և նեյտրոնների N թվի գումարին անվանում են միջուկի զանգվածային թիվ և նշանակում A տառով:

A=Z+N, որտեղից՝ N=A−Z

Այս ամենից հետևում է, որ՝ 23=Z+12=>Z=11

Էլեկտրաչեզոք վիճակում՝ 11 էլեկտրոն

Հելիում

q=-1,6*10-19Կլ

Պատասխան՝

Ըստ իս՝ այո, մարմինների լիցքերը միմյանց կփոխազդեն, քանի որ տարանուն լիցքերը միմյանց ձգում են, ապա կլիցքավորցի Բ մարմինը բացասական լիցքով:

Քանի որ միայն Բ էլեկրացույցն է էլեկտրականացված, ապա իր լիցքերը կփոխանցվեն միայն Գ երկաթի միջոցով:

Այո.

Այո` լիցքավորված է բացասական լիցքով, այդ իսկ պատճառով ձգում են միմյանց:

Ապակուց է պատրաստված.

Բ մարմնինն ավելի մեծ ուժով է:

Դրա համար պետք է մարմինը վերցնել և ձեռքով հպել էլեկտրացույցին:

Նման կերպ հնարավոր չէ էլեկտրականցնել ձողիկը, անհրաժեշտ է այն շփել մեկուսիչի միջոցով: