Рубрика: Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն

1.Ուրվագծային կամ թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ հարևան երկրներն ու նրանց հետ ունեցած ՀՀ սահմանների երկարությունը:

Հայաստան-Վրաստան-118կմ
Հայաստան-Ադրբեջան-245կմ
Հայաստան-Իրան-830կմ
Հայաստան-Թուրքիա-826կմ
Հայաստան-Ռուսաստան-4191կմ

2.Թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ տարածքի հեռավորությունը (ուղիղ գծով) Սև ծովից, Միջերկրական ծովից, Կասպից ծովից և Պարսից ծոցից:

Հայաստան-Սև ծով-978կմ
Հայաստան- Միջերկրական ծով-1877կմ
Հայաստան- Կասպից ծով-467կմ
Հայաստան- Պարսից ծոց-681կմ

3.Բնութագրեք ՀՀ աշխարհագրական դիրքը դիտարկելով այն տնտեսական, քաղաքական և կլիմայական տեսանկյուններից:

ՀՀ սահմանակից երկրներն են Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան և Իրանը: Հայաստանի կլիմայաստեղծ գործնները բազմազան են: Հայաստանի տարածքը գտնվում է մերձարևադարձային գոտու հս. լայնություններում և բնութագրվում է չոր ցամաքային կլիմայով, կլիմային հակադրություններով  ու տարվա չորս եղանակների առկայությամբ: Տարածքին բնորոշ է առևային կլիման: Բարդ և խորդուբորդ ռելիեֆի պայմաններում Հայաստանի տնտեսությունը կենտրոնացված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մոտ 60 %-ի վրա։  Հայաստանի հանքարդյունաբերությունն է կապար,ցինկ, պղինձ և ոսկի:Տեղական գլխավոր էնէրգոռեսուրսը հիդրոէլէեկտրականությունն է: ՀՀ ունի բարեդրացիական հարաբերություններ աշխարհի մոտ բոլոր երկրների հետ: Հայաստանում առկա է կայուն քաղաքական իշխանություն: Հայաստանը ունի շատ երկրների, միջազգային կազմակերպությունների հետ կնքած պայմանագրեր, համաձայնագրեր: Մեր ռազմական գործընկերն է համարվում Ռուսաստանը: Հայաստանը գտնվում է երկարատև պատերազմական գոտում:

Рубрика: Հայոց լեզու

Գտնե՛լ, թե որ շարքերում են բառերը դասավորված այբբենական կարգով։

 1. այգաբաց, այգեբաց, այգեգործ, այգեգործություն, այգեպան
 2. բախտ, բախտավոր, բակ, բաղադրիչ, բաղաձայն
 3. թավիշ, թատերագետ, թարգմանել, թարթիչ, թիթեռ
 4. լավատես, լավորակ, լեգենդ, լեռնային, լեռնալիճ
 5. երանգ, երանելի, երաշխիք, երաշտ, երգ
 6. զանգ, զավակ, զարդարել, զարմանալ, զբաղվել
 7. կատու, կարապ, կղզի, հազար, հաղթել
 8. անձնական, աստիճան, աստղ, աստղազարդ, աստղանիշ
 9. գեղեցիկ, գետեզր, գերկարճ, գինեթաս, գիպս
 10. ծանրորդ, կենցաղ, կղմինդր, համար, համարակալել

Վարժություն 1։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով է կամ ե։
Այգեվետ, այժմէական, անէական, անպատեհ, առէջ, առօրէական, անվրեպ, գոմեշ, գրեթե, դողէրոցք, ելևէջ, երբևէ, երբևիցե, էլեկտրաէներգիա, էմալե, ինչևէ, ինչևիցե, լայնէկրան, խեցի, կրետ, հէկ, հապճեպ, հիպոթեզ, հյուլէ, հնէաբան, մանանեխ, մանրէ, միջօրէական, որևէ, որևիցե, պոեմ, սեթևեթել, վայրէջք, տիեզերք, տոթակեզ, տրիոլետ, քրիստոնեական։

Վարժություն 2։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով օ կամ ո։

Ականջօղ, ամանորյա, ամենօրյա, անօգնական, անօթևան, անորոշ, ապօրինի, արծաթազօծ, բացօթյա, բնօրրան, գազօջախ, գիշերուզոր, գիշերօթիկ, զորք, լավորակ, կեսօր, հանապազորդ, հանապազորյա, հոգս, հոդս ցնդել, հոտնկայս, մեղմօրոր, մեղմորեն, միօրինակ,, նախօրոք, ոսկեզօծ, ջրօրհնեք, վաղորդայն, վաղօրոք, տասնօրյակ, տարորոշել, տափօղակ, օրըստօրե, օրորել։

Վարժություն 3։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ը տառը։

Ակնդետ, ակընթարթ, անակնկալ, անընդհատ, առընթեր, առնչվել, գույնըզգույն, դասընթաց, դասընկեր, երկընտրանք, ինքնըստինքյան, լուսընկա, խոչնդոտ, կորընթարդ, համընկնել, հյուրընկալ, ձեռընտու, ճեպընթաց, մերթընդմերթ, նորնտիր, որոտընդոստ, սրընթաց, ունկնդիր։

Վարժություն 4։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յա, իա, եա։ Հեքիաթ, ակացյա, բամիա, այծյամ, էներգիա, Անդրեաս, եղյամ, էքսկուրսիա, խավյար, կղզյակ, Սուքիաս, կրիա, միլիարդ, վայրկյան, Բենիամին, մումիա, Սիսյան, փասյան, միմյանց, Արաքսիա, դաստիարակ, լյարդ, քիմիա, օվկիանոս, անցյալ, Ազարիա, Անանյա, Եղյա, Եղյազար, Երեմյա, հեծյալ, Զաքարյան, Մարիամ, Ամալյան, Օֆելիա։

Վարժություն 5։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յո, իո, եո։

Ամբիոն, աքսյոմ, բրաբիոն, լեգիոն, հետյոտն, արդյոք, մարմարեոն, թեորեմ, մեդալյոն, միլիոն, ակորդիոն, չեմպիոն, պանսիոնատ, Սրապիոն, տրիլիոն, օրյորդ ավիացյոն, ինդուկցիոն, ամիոբա, քամելեոն։

Վարժություն 6։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության գրելով յ տառը։

Կայուն, հայելի, Միքայել, զրոական, էություն, նայել, վայելել, գայիսոն, էակ, ատամնաբույժ, Ռաֆաել, միայն, պոեմ, պոետ, միասին, հիանալ, թեյել, խնայել, հիանալ, որդիական։

Վարժություն 7։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ։ Գափրիել, սփրթնել, ս….րդել, դարբաս, դարբին, շամպուր, երբ, իբրև, խաբել, խարխափել, Հակոբ, համբերել, ջրարփի, համբույր, փրփուր, հապճեպ, հապշտակել, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որբ, Սերոպ, ապշել, սուրբ, սրբել, հղպանալ, ուրբաթ, Քերոփ, թփրտալ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ողփ։ Վարժություն 2։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով գ, կ կամ ք։ Անգամ, ավագ, կողպեկ, գոք, երգ, զուգել, թագավոր, վարակել, թարգմանել, կարագ, կարք, հաֆնել, հանքափոր, հոգնել, հոգի, հոգնակի, ձագ, ձիգ, տարերգ, ճիք, ճրագ, մարակ, մարգարե, մարգարիտ, փեղկ, տրտմաշուգ, փողք, նորոգել, շոգ, ոգի, բազրիք, պատարակ, պարգև, սուք, արտասուք, փակցնել, թաքցնել, ուրագ, օգնել, Օքսեն, վարուցանք, քսուկ, օգուտ։

Վարժություն 8։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով դ, տ կամ թ։

Աղոթք, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, թփութ, արդուկ, բարդ, բերդ, բուրթ, դաթար, դրթել, երթիկ, երդում, զարդ, լաջվարդ, զվարթ, լերդանալ, լյարդ, խնդիր, խորթուբորտ, թուղթ, կարդալ, կենդանի, հաղորդել, պատգարակ, մարդ, նյարդ, ստափվել, թատերական, Նվարդ, որդ (ճիճու), որթ (խաղողի վազ), որդի, վարդ, Վարդան, վարդապետ, շքերթ, Վարտգես, վրթովել, օդ, օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ խրթվիլակ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ, ընդունել, ընթարմանալ։

Վարժություն 9։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ձ, ծ կամ ց։

Արձակուրդ, ասացվածք, ընդարձակ, ատաղծագործ, գլուխկոնձի, համարձակ, բարձ, բարցել, թխվացք, բարձր, խցկել, առանցք, դաղց, դարձ, կծկտուր, դեղծ, դեղձանիկ, հանդիպակաց, դերձակ, դերձան, խուրձ, ձվածեղ, հանդերց, հինավուրց, լպրծուն, հարձակվել, համբարձվել, Համբարձում, փայծաղ, որց, վարձ, ուրց, փորձ, որձալ, օձ, օձիք։

Վարժություն 10։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ջ, ճ կամ չ։

Աղջիկ, ամբողջ, թարթիչ, աջ, ծխամորճ, առաջ, աճպարար, գոչի, խոջկոր, առաջին, կոճկել, առաջնորդ, արջ, զիճել, թռչել, թրջել, իջնել, կարկաճել, մեջ, միջև, մեջք, ողջ, մուրճ, ողջույն, մահճակալ, առողջ, ոչիլ, կաչաղակ, վերջ։

Վարժություն 11։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ղ կամ խ։

Աղբյուր, աղջիկ, խրոխտ, աղտ (կեղտ), ախտ (հիվանդություն), հախճապակի, աղքատ, բոխկ, տախտակ, գաղթ, դաղձ, կմախք, դեղձ, դեղձանիկ, եղբայր, զեղչ, թուխթ, կեխտ, կողպեք, կոխք, հաղթել, տախտկալի, հղկել, ճեխք, կղտար, մախթել, մեխք, մղկտալ, շախկապ, շղթա, թուխպ, ողբ, ողջ, ոխկույզ, ցողաթաթախ, պղտոր, ուղտ (սապատավոր կենդանի), ուխտ (երդում, դաշինք), փեխկ, ծղնի, փոխք, քաղցր, սանդուղք, ծխնելույզ, փախչել, սեղմել։

Վարժություն 12։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ր կամ ռ։

Վառվռուն, ախորժակ, բառբառ, խռխռալ, գանգուր, կենսաթռթիռ, թրթուր, կարկառել, երկնակարկառ, սարսուռ, ճանկրել, դռդռալ, կռճիկ, արժանի, ճռճռալ, առհամարհել, գրգիռ, խռճիթ, կռծել, խոշոր, խոժոռ, թռվռալ, խրթխրթալ, ծռմռել, փռփռալ, փրփրել, փորփրել, քրքրել։

Վարժություն 13։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով վ կամ ֆ։

Ավտոմեքենա, օվկիանոս, կարտոֆիլ, թավշյա, նաֆթամուղ, հարաֆային, կաքավ, ասֆալտ, հավք, գոֆք, զավթել, թոֆչանք, կաթվածահար, խռովք, հաֆք, սվինքս, փլավ։

Վարժություն 14։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով հ տառը։

Ընդհանուր, ընդհամենը, դազգահ, արհեստ, խոնարհ, հայթհայթել, ապաշխարել, խորհուրդ, ընդուպ, անհեթհեթ, ճանապարհ, շնորհ, հեղեղ, խոտարք, հեղհեղուկ, շնորհակալ, աշխարհագրական, մահճակալ, խոնարհաբար, նշխար, խորհրդատու, Հովաննիսյան, հեկհեկալ, ճանապարհորդ, շնորհաշատ, արհամարել, խորհել, օրհնանք։

Վարժություն 15։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով և կամ եվ։

Ուղեվճար, ագևազ, սերկևիլ, գերեվարել, գինեվաճառ, կարևոր, գինևարպետ, դափնեվարդ, ոսկևորել, կարևեր, հոգեվարք, հոգեվիճակ, ոգևորել, հարևան, ոսկեվազ, ոսկևարս, արևելաևրոպական, իջևանել։

Վարժություն 16։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով մեկ կամ կրկնակ բաղաձայն։
Անդորր, բալադ, պտտահողմ, բերրի, տայատեսակ, մրրիկ (հողմ), մրիկ (հացաբույսերի հիվանդություն), տարրական, տոնա, բջջային, սովաձուկ, տարորոշել, այբբենական, երեսսրբիչ, երրորդ, հինգերորդ, չորրորդ, անդորրագիր, հո….ասուն, ուղղևոր, հոգեական, հոգանոց, ուղղակի։

Վարժություն 17։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բաց թողած տառերը (մ-ն, ժ-շ, զ-ս)։
ա) Ամբաստանել, ըմպանակ, ամբար, անբարիշտ, շամփուր, զամբյուղ, ամբարձիչ, ամբարտակ, շիմպանզե, ամբարտավան, ամբիոն, ամբոխ, ամբողջ, ամպամած, ամփոփ, ամֆիթատրոն, անբասիր, բամբակ, բամբուկ, թմբուկ, գամփռ, դամբարան, ըմբոստ, ըմբռնել, թմբլիկ, համբավ, անբավ, ճամբար, ճամփորդ, ճանապարհ, չեմպիոն, սիմֆոնիա, սմբակ, սուսամբար, փամփուշտ։ բ) Ապառաժ, պատշգամբ, գույժ, դշխեմ, դշխո, երաժտահավ, խոժոռ, խոշոր, հուշկու, դրժել, նաշիշտ, օժտել։ գ) Ավտոբուս, գիպս, բզկտել, վազքուղի, նարգիզ, համհարս, հիպնոզ, որպես, ֆիզկուլտուրա։

Рубрика: Հայոց պատմություն

Հանդիպում Արցախից ժամանած հյուրերի հետ

29.10.2020թ. Այս օրը մենք հանդիպեցինք Արցախից եկած մեր հյուրերի հետ, քննարկել ենք այնտեղի իրավիճակը, թե ինչպես է սկսել պատերազմը և այլն։ Արցախից շատ հյուրեր ունեինք, բայց հանդիպել ենք 3 կանանց հետ ովքեր պատմեցին թե ինչպես է եղել, սկսել այդ ամենը։ Կանանցից մեկն ասաց, որ իր ամուսինը դիրքերում է նա ասաց, որ զինվորական ճաշարանում ուտելիք պատրաստելիս կրակոցներ է լսել մտածելով, որ դա հրավառություն է դուրս չի եկել ճաշարանից, հետո սկսել են ավելի թեժանալ նա դուրս է եկել ճաշարանից այնտեղի տղաները ասել են, որ պատերազմ է թուրքերը կրակում են, ռումբը փորձել են գցել ճաշարանի վրա, բայց մեր հայերը կանգնեցրել են այն։ Աղջիկներից մեկն ասաց, որ հոկտեմբերի 10 ինչ պետք է կայանար նրա հարսանիքը, ցավոք սրտի պատերազմի պատճառով հետաձգվել է քանի որ ընկերը գտնվում էր դիրքերում։ Աղջիկներից մեկն ասաց, որ այդ օրը պետք էր ետ վերադառնար քանի որ տղաներին ուտելիք պետք է պատրաստեր ։ Այդպես իմացանք, որ իրականում շատ վատ է դիրքերում ամեն բան։

Рубрика: Անգլերեն

Homework

1.Unscramble the words and write them in the correct list. Add two more items to each list. srumd, laslacsic, jzaz, oilniv, tagriu, opp, inapo, par

Musical instrumentsTypes of music
drums, violin, guitar, piano,
And cello, trumpet
Classical, jazz, pop, rap
And rock, R&B

2. Complete the sentences so they are true for you.

 1. I really like listening to american music and Armenian classical music.
 2. I never listen to Russian songs.
 3. I play guitar, and little bit play on piano.
 4. I’d love to play piano , it was my dream.

Verbs of perception

 1. Complete with the correct form of the verbs in
  brackets.
 1. Why are you smelling the milk?
 2. What’s for dinner? It smells great.
 3. What are you looking at?
 4. You aren’t look great. What’s the matter?
 5. It tastes awful. What is it?
 6. Why are you tasting the soup again?
 7. A Why are you feeling my coat (feel)?
  В I’m sorry. It’s just so soft.
 8. I like the way this jumper feels.
 9. I love your new hairstyle. It looks fantastic!
 10. Your hands feel very cold. Are you
  OK?
 11. She’s not tasting the food for the
  wedding today; she’ll do it tomorrow.
 12. I don’t like that new building. It really not looks good.