Рубрика: Անգլերեն

«The Internet in my life»

The Internet is not only my life in a different way, but all my life I feel to play a big role in this era. Everyone helps with the internet, we know a lot of information, we use the internet to develop more, I think. I use social networks with the help of the Internet, I know more, which I think is not so good.

Рубрика: Հաշվետվություն

Առաջին շրջանի ամփոփում

Ահա և տարին վերջանում է, և արդեն ժամանակն է ամփոփելու առաջին ուսումնական շրջանում իմ կատարած աշխատանքները: Այս տարի տեղափոխվելով ավագ դպրոց ես ավելի կատարելագործվեցի, սկսեցի մտածել ավելի հասուն մարդու նման: Ճիշտ է այս տարի շատ էին բարդությունները, և՛ վիրուսի հետ կապված, և՛ պատերազմի հետ կապված, կարելի է ասել այս տարին հաջողակ տարի չէր ոչոքիս համար: Տեղափոխվելով ավագ դպրոց ես ձեռք բերեցի նոր ընկերներ, լիովին նոր շրջապատ: Ճանաչեցի ավելի հասուն մտածելակերպով մարդկանց, ճանաչեցի նոր ուսուցիչներիս, նրանց նոր դասավանդելու ձևին: Կային ուսուցիչներ, որոնց անցած տարվանից ի վեր ճանաչում էի: Այս տարի ի տարբերություն անցած տարվա՝ մասնակցությունս ունեցա մի շարք տարբեր քննարկումների: Ընտրությանս գործունեության առարկան այս տարի ընտրել էի կինո-ֆոտո: Ասեմ, որ դասերը անչափ լավ և հետաքրքիր են անցնում, գնում ենք տարբեր վայրերում հետաքրքիր ֆոտոներ անելու: Փոքր ինչ ուզում եմ խոսել սովորական առարկաներից, օրինակ բնագիտական առարկաներից՝ քիմիայից և ֆիզիկայից, այս երկու առարկաներից տարվա սկզբից շատ ենք կաատրել փորձեր, որոնք իհարկե օգտակար է իմանալ: Պատմությունից խոսել ենք «Իմ գերդաստանը» տեմայից, որտեղ պատմում էինք մեր տոհմի մասին, մեր ազգանվան մասին և մեր գյուղի մասին: Դե ինչ այսքանով ավարտեմ, ցանկանում եմ ասել, որ իսկապես ավագ դպրոցն ինձ համար մեծ ընտանիք է:

Рубрика: Կենսաբանություն

Դարվինի էվոլյուցիոն տեսություն,էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերը

Դարվինիզմ, անգլիացի նատուրալիստ Չարլզ Դալվինի անունով, նեղ իմաստով էվոլյուցիոն մտքի ուղղություն է, որի համախոհները Դարվինից հետո ավանդորեն մեծ նշանակություն են տալիս բնական ընտրությանը` որպես էվոլյուցիոն գործոններից մեկը։ Դարվինիզմը Երկիր մոլորակի օրգանական աշխարհի էվոլյուցիայի մատերիալիստական տեսություն է (պատմական զարգացում)` հիմնված  Չարլզ Դալվին հայացքների վրա։ Ընդհանրապես լայն իմաստով հաճախ (և սխալ) օգտագործվում է էվոլյուցիոն տեսության կամ կենսաբանական էվոլյուցիայի բացատրության համար։

19-րդ դարում Անգլիան դառնում է հզոր կապիտալիստական երկիր, որտեղ բուռն կերպով զարգանում էին արդյունաբերությունը և գյուղատնտեսությունը։ Սրա հետևանքով ազգաբնակչության մեջ մեծանում է սննդամթերքի պահանջը։ Սկսեց զարգանալ սելեկցիան։ Կարճ ժամանակում ստեղծվեցին բույսերի նոր սորտեր և կենդանիների նոր ցեղեր։ Մյուս կողմի՝ արդյունաբերության զարգացումն անհրաժեշտություն էր ստեղծում որոնելու հումքի նոր աղբյուրներ, նվաճելու նոր գաղութներ։ Ստեղծվեցին հաղորդակցության նոր միջոցներ, ծովային ու երկաթգծային երթուղիներ, որոնցով կատարվում էին զանազան հեռավոր ճանապարհորդություններ։ Հավաքվեցին բազմաթիվ փաստեր տարբեր երկրների բուսական և կենդանական աշխարհի մասին։ Այդպիսի ճանապարհորդություն է կատարում նաև Չարլզ Դավինը 1831-1836 թվականներին՝ Բիգլ նավով։

Հակադարվինիզմ

Ներկայումս չնայած էվոլյուցիայի տեսությունը գիտության մեջ համաընդունված է, սակայն կրեացյոնիստները փորձում են վիճարկել այն։ Էվոլյուցիայի դեմ գլխավոր փաստերը (անցումային ձևերի բացակայությունը, բիոլոգիական համակարգերի բարդությունը և աննշան պատահական փոփոխությունների դեպքում դրանց կարգավորման անհնարինությունը, մուտացիաների վտանգավորությունը) ձևավորվել են դեռևս 19-րդ դարի վերջերին և 20-րդ դարի սկզբներին և մինչ այժմ չեն ենթարկվել մոդիֆիկացիայի։ Գիտնական-էվոլյուցիոնիստների կարծիքով կրեացիոնիստների փաստերը հիմնված են քիմիայի, ֆիզիկայի, աշխարհագրության և կենսաբանության մակերեսային գիտելիքների վրա, ինչպես նաև կենսաբանական էվոլյուցիայի հասկացությունների մեծ մասի սխալ ընկալման և գիտական նվաճումների անտեսման վրա։ Գոյության կռվի և բնական ընտրության մասին պատկերացումների անցումը սոցիալական հարաբերությունների բնագավառ ստացել է սոցիալական դավինիզմ անվանումը։

Քննադատություն

Դարվինիզմը քննադատության ենթարկվեց կրոնի բազմաթիվ ներկայացուցիչների կողմից, որոնք գտնում էին, որ այն հակադրվում է մարդու՝ Աստծու կողմից ստեղծված լինելը և այդ կարծիքը մեր ժամանակներում ընդունելի չէ հասարակության համար։ Բացի այդ դարվինիզմը մարդու ծագումը բացատրում է երկարատև էվոլյուցիայով, իսկ դա հակասում է համեմատաբար վերջերս աշխարհի կազմավորմանը՝ համաձայն ավրաամական կրոնի կանոնավոր տեքստերի ճշգրիտ ընթերցման։ Դրա հետ մեկտեղ կաթոլիկության մեջ հատուկ պապական կոնդակից ընդունվել է, որ էվոլյուցիայի տեսությունը չի հակասում Եկեղեցու ուսուցմանը և կարող է համարվել որպես վարկած մարդու մարմնի ծագման հարցում։