Рубрика: Ֆիզիկա

Ինքնաստուգում։ Էլեկտրական երևույթներ

1.Մորթով շփված կաուչուկը էլեկտրականանում է.

1.դրական 2.բացասական

2. Եթե լիցքավորված մարմինը ձգվում է դեպի մետաքսով շփված ապակե ձողը, ապա այն լիցքավորված է.

1.դրական լիցքով 2.բացասական լիցքով

3.

1.նույնանուն լիցքով- 2.երկրորդ

2.տարանուն լիցքով-3.երրորդ

3.լիցքավորված չեն-1.առաջին

4. Ա էլեկտրացույցը լիցքավորված է, իսկ Բ էլեկտրացույցը`ոչ։ Ինչպիսի ապակե, էբոնիտե, պղնձե թե պլաստմասե ձողով պետք է միացնել էլեկտրացույցերը, որպեսզի երկուսն էլ լինեն լիցքավորված.

1.ապակե։ 3.էբոնիտե

2.պղնձե։ 4.պլաստմասե

5. Ա լիցքավորված գունդը ինչպիսի ուժերով է ազդում Բ և Գ գնդիկների վրա։ Բ և Գ գնդիկները ունեն հավասար լիցքեր։

 1. Միատեսակ
 2. Բ-ի վրա ավելի մեծ ուժով
 3. Գ-ի վրա ավելի մեծ ուժով

6. Թվարկված մասնիկներից որոնք են լիցքավորված։

 1. Էլեկտրոնը-լիցքավորված է բացասական լիցքով
 2. Պրոտոնը-լիցքավորված է դրական լիցքով
 3. Նեյտրոնը-լիցքավորված չէ։

7.Պրոտոնի զանգվածը մի քիչ փոքր է նեյտրոնի զանգվածից։

8. Պրոտոնի զանգվածը 1840 անգամ մեծ է էլեկտրոնի զանգվածից։

9. Որն է տվյալ քիմիական տարրի գլխավոր բնութագիրը։

 1. Ատոմում էլեկտրոնների թիվը
 2. Միջուկում պրոտոնների և նեյտրոնների թիվը
 3. Միջուկում նեյտրոնների թիվը
 4. Միջուկում պրոտոնների թիվը

10.

 1. լիցքավորված է դրական լիցքով
 2. Լիցքավորված է բացասական լիցքով
 3. Ատոմը լիցքավորված չէ

11. Ուրանի ատոմը պարունակում է 92 պրոտոն և 91 էլեկտրոն։ Լիցքավորված է այդ ատոմը։

 1. Լիցքավորված է դրական լիցքով
 2. Լիցքավորված է բացասական լիցքով
 3. Ատոմը լիցքավորված չէ։
Рубрика: Ֆիզիկա

Ֆիզիկա

Շփման հետևանքով մարմինները ձեռք են բերում նոր հատկություն՝ բացի տիեզերական ձգողության ուժից այլ ուժով փոխազդելու հատկություն: Այսպիսով՝ տվյալ փորձը ցույց է տալիս, որ գոյություն ունի էլեկտրական լիցքի երկու տեսակ՝ դրական և բացասական, և որ էլեկտրականացած մարմինները տարբեր ձևով են փոխազդում:

Միջուկի պրոտոնների՝  Z թվի և նեյտրոնների N թվի գումարին անվանում են միջուկի զանգվածային թիվ և նշանակում A տառով:

A=Z+N, որտեղից՝ N=A−Z

Այս ամենից հետևում է, որ՝ 23=Z+12=>Z=11

Էլեկտրաչեզոք վիճակում՝ 11 էլեկտրոն

Հելիում

q=-1,6*10-19Կլ

Պատասխան՝

Ըստ իս՝ այո, մարմինների լիցքերը միմյանց կփոխազդեն, քանի որ տարանուն լիցքերը միմյանց ձգում են, ապա կլիցքավորցի Բ մարմինը բացասական լիցքով:

Քանի որ միայն Բ էլեկրացույցն է էլեկտրականացված, ապա իր լիցքերը կփոխանցվեն միայն Գ երկաթի միջոցով:

Այո.

Այո` լիցքավորված է բացասական լիցքով, այդ իսկ պատճառով ձգում են միմյանց:

Ապակուց է պատրաստված.

Բ մարմնինն ավելի մեծ ուժով է:

Դրա համար պետք է մարմինը վերցնել և ձեռքով հպել էլեկտրացույցին:

Նման կերպ հնարավոր չէ էլեկտրականցնել ձողիկը, անհրաժեշտ է այն շփել մեկուսիչի միջոցով:

Рубрика: Ֆիզիկա

1.Ինչ է շոգեգոյացումը

Նյութի անցումը հեղուկ կամ պինդ վիճակից գազային վիճակ, կոչվում է շոգեգոյացում:

2. Ինչ է գոլորշիացումը

Հեղուկի ազատ մակերևույթից շոգեգոյացումը, կոչվում է գոլորշիացում:

3. Ինչ է խտացումը

Նյութի անցումը գազային վիճակից հեղուկ վիճակի, կոչվում է խտացում։

4. Որ գոլորշին է կոչվում հագեցած

Գոլորշի որն իր հեղուկի հետ շարժուն հավասարակշռության մեջ է, կոչվում է հագեցած:

5. Որ պրոցեսն են անվանում եռում

Եռում անվանում են հեղուկի ամբողջ ծավալում շոգեգոյացման պրոցեսը:

6. Ինչն են անվանում հեղուկի եռման ջերմաստիճան

Այն ջերմաստիճանը որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է եռման ջերմաստիճան։

7. Ինչն են անվանում շոգեգոյացման ջերմություն

Այն ջերմաստիճանը որի ժամանակ սկսում է հալումը և ավարտվում, անվանում են նյութի հալման ջերմաստիճան:

8. Ինչն են անվանում շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն

Ֆիզիկական այն մեծությունը, որը ցույց է տալիս թե հաստատուն ջերմաստիճանում ինչ ջերմաքանակ է անհրաժեշտ մեկ կգ հեղուկի գոլորշացման համար, կոչվում է շոգեգոյացման ջերմություն:

Рубрика: Ֆիզիկա

1.  Մեխանիկական տատանումների ինչ օրինակներ գիտեք: 

Սրտի բաբախում, ալիքների տատանում, ճոճանակի տատանում և այլն: 

 2.  Ինչն է բնորոշ բոլոր տատանողական շարժումներին:

Կրկնելիությունը, շարժումները հակադիր ուղղությունով շարժվելը:

 3.  Որ տատանումներն են անվանում պարբերական:

Ճշտությամբ կրկնվող տատանումները ժամանակի ընթացքում կոչվում են պարբերական։ 

 4.  Որ ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում տատանումների պարբերություն:

Մեկ լռիվ տատանումներ կատարելու ընթացքում, կոչվում է պարբերություն։

 5.  Ինչ միավորներով է արտահայտվում տատանումների պարբերությունը:

T -տառով

 6.  Ինչ է տատանումների լայնույթը: Ինչ միավորներվ է այն արտահայտվում:

x-տառով, Տատանվող մարմնի առավելագույն շեղումը դիրքից կոչվում է տատանման լայնույթ։

 7.  Ինչ է տատանումների հաճախությունը: Ինչ միավորներով է այն արտահայտվում

Տատանումների հաճախություն է կոչվում մեկ վարկյանում տատանումների թիվը։ Նշանակում ենք նյու տառով:

Рубрика: Ֆիզիկա

Գործող ուժերի ազդեցությամբ ծաքող տատնումները երբ համակարգերի վրա այլ ուժեր չեն ազդում,կոչվում են սեփական տատանումներ

Рубрика: Ֆիզիկա

Տատանումներ

Տատանումները շարժումներ են որոնք կատարվում են հերթականությամբ հակառակ ուղղություններով։

Մեկ լռիվ տատանումներ կատարելու ընթացքում, կոչվում է պարբերություն։

Տատանումների հաճախություն է կոչվում մեկ վարկյանում տատանումների թիվը։

Ճշտությամբ կրկնվող տատանումները ժամանակի ընթացքում կոչվում են պարբերական։ Տատնումներ լինում են 2 տեսակ`մարող և չմարող նաև լինում են ազատ և հարկադրական։

Տատանվող մարմնի առավելագույն շեղումը դիրքից կոչվում է տատանման լայնույթ։

Рубрика: Ֆիզիկա

Տատնումներ

Տատանումը դա ինչ-որ մի մեծության փոփոխություն է, որը ճշտության կամ մոտավորապես կրկնվում է ժամանակի ընթացքում։