Рубрика: Ձմեռային նախագիծ, Անգլերեն

About programmer.

Two days ago, the parent of one of the high school students, who can be said to be a programmer, came to our educational complex to talk about how to protect personal accounts so that it might be hacked or a person could not break it. We talked about various personal account issues, notifications, he told a little, showed the right direction on how to protect the page from some people.

Рубрика: Ձմեռային նախագիծ

Ամանորյա մտորումներ

Արդեն ձմեռ է, և շուտով կգա Ամանորը և իր հետ կբերի խինդ, ծիծաղ, ուրախություն, բարձր տրամադրություն …

Սիրում եմ Ամանորը, քանի որ ստանում եմ նվերներ, բարեմաղթանքներ և այլ ուրիշ գեղեցիկ խոսքեր և նվերներ: Ամանորին բոլորը շատ ուրախ են, բայց ես մեկ-մեկ տխրում եմ, քանի որ հիշում եմ, որ թափառական մարդիկ դրսում մրսում են, սոված են և չեն նշում Ամանորը: Ես այս տարի Ամանորին Ձմեռ Պապից խնդրել եմ, որ ունենամ անլար ականջակալներ, հեռախոս, բայց իմ ցանկությամբ: Այս տարի ես բոլորին մաղթում եմ, որ լինեն առողջ, ուրախ, երջանիկ, ուզում եմ, որ սահմաններում լինեն խաղաղ օրեր,  որպեսզի մեր զինվորները խաղաղ ծառայեն և գան հասնեն իրենց ծնողներին, ծառայությունը լավ բան է, թող ծառայեն, բայց ամեն ինչ լինի խաղաղ և անհոգ, և այլևս պատերազմներ չլինեն: Սիրում եմ Ամանորը և բոլոր հարազատներիս, բարեկամներիս, ընկերներիս, ինչու չէ նաև անծանոթ մարդկանց մաղթում եմ անհոգ, երջանիկ և, ինչպես ասում են, ուրախ տարի:<<Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ ծնունդ>>: