Рубрика: Երկրաչափություն

1.Գրիր A(12;2) կետի հեռավորությունը օրդինատների առանցքից:

Պատ՝2

2.Գտիր հեռավորությունը C(-18;4) և S(0;4) կետերի միջև:

3.Որոշիր A (28;32) կետը կոորդինատների սկզբնակետիO(0,0) հետ միացնող հատվածի միջնակետի կոորդինատները:

x=28+0/2=14

y=32+0/2=16

4.Պարզիր, թե կոորդինատային ո՞ր առանցքի վրա է գտնվում N(0;43) կետը և հաշվիր նրա հեռավորությունը մյուս առանցքից:

Պատ ՝ y

5.Հատվածի մի ծայրակետը O(0;0)կետն է: Մյուս ծայրակետը A(54;0)կետն է: Գտիր OA հատվածի միջնակետը:

6.Հարթության վրա տրված են B(1;-45), P(-48;45), K(-23.5;0) կետերը: Դրանցից ո՞ր երկուսն են այն հատվածի ծայրակետերը, որի միջնակետն է երրորդը:

Рубрика: Երկրաչափություն

Տանը
/\/299
բ)
Տրված է՝ S=a2
S=25դմ2 a=5դմ
a=? Ստ. 52=25

/\/300
բ) S=24սմ2
S=xդմ2 լուծում
1սմ2= 1սմ2*= 24սմ2=
Պատ.՝:
/\/301
բ)
a–
S=a2 S==

Պատ.՝ 4 անգամ:

/\/1
Տրված է՝
S=81դմ2
a=?
Քանի որ S=a2=>
a=9
Ստ. 92=81

/\/2
Տրված է՝
d=12դմ
S=?
Ք.որ S==>
62=36 Պատ.՝ S=36դմ: